Circolare 379

Assemblee studentesche IP “G. Marconi” e ITT “G. Ferraris” – Variazione calendario

Studenti, famiglie e docenti - Classi 1APA, 1APM, 1AME, 1AMM, 2APA, 2APM, 2AME, 2AMM, 1AIF, 1BIF, 1CIF, 1DEE, 1EMC, 1FMC, 2AIF, 2BIF, 2CIF, 2DIF